جزییات دوره

محمد مهدی صادقی
مدرس برنامه نویسی
3 نظرات
قیمت
1,340,000
تومان
مدرس
محمد مهدی صادقی

فارغ التحصیل مقطع کارشناسی علوم کامپیوتر از دانشگاه صنعتی امیرکبیر - مدیر دپارتمان بازی سازی آکادمی آموزگار - طراحی بازی های موبایلی موتور عموپست چی، بازگشت هایابوسا و جاده مرگ - طراحی بازی و روایت در بازی "پروانه میراث نگهبان نور" - عضویت در کارگروه بازی نامه معاونت فرهنگی بنیاد ملی بازی های رایانه ای - عضویت در مرکز دانش بازی های رایانه ای

;