جزییات دوره

مهدی جواهری
مدرس برنامه نویسی
3 نظرات
قیمت
488,000
تومان
مدرس
مهدی جواهری

دانش آموخته رشته ی نمایش بازیگری - مدیر آکادمی بازیگری هفتاد متری - مدرس فن بیان و بازیگری تئاتر - ۲ سال سابقه ی تدریس در هنرستان بازیگریِ "خانه ادبیات سوره" حوزه ی هنری. -۵ سال سابقه ی دستیاریِ آموزشی در آموزشگاه های آزاد بازیگری در تهران -۳ سال سابقه ی آموزش فن بیان به صورت مجازی -۳ سابقه ی تدریس بازیگری کودک و نوجوان در فرهنگسراها -۲ سال سابقه ی تدریس خصوصی بازیگری تکمیلی -اولین مدرس مدرس تربیت نمایشنامه خوان در فضای مجازی

;