جزییات دوره

آقای بشیرزاده
مدرس برنامه نویسی
3 نظرات
قیمت 260,000
160,000
تومان
مدرس
آقای بشیرزاده

- رتبه «31» کنکور کارشناسی با درصد «100» درس ریاضی در رشته ریاضی - کارشناسی مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر - رتبه «15» کنکور کارشناسی ارشد با درصد «100» ریاضی و آمار - کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه تهران - بیش از «50» هزار ساعت تدریس در مقاطع کارشناسی و ارشد و دکتری - بیش از «10» هزار ساعت تدریس آنلاین - دانشجوی دکتری مدیریت مالی

;